Odkryj moc Psychoterapii ericksonowskiej: Terapia ericksonowska dla kogo? Poznaj Nurt ericksonowski!

Odkryj moc Psychoterapii ericksonowskiej: Terapia ericksonowska dla kogo? Poznaj Nurt ericksonowski!
Autor Mikołaj Kowalski
Mikołaj Kowalski21.11.2023 | 7 min.

Psychoterapia ericksonowska to coraz popularniejszy nurt psychoterapeutyczny, który koncentruje się na wykorzystaniu nieświadomych zasobów i motywacji pacjenta do osiągnięcia pożądanych zmian. W artykule przybliżymy idee tej metody leczenia, jej skuteczność w radzeniu sobie z różnymi problemami oraz odpowiemy na pytanie, dla kogo jest odpowiednia. Przekonasz się, że warto bliżej przyjrzeć się terapii stworzonej przez Miltona H. Ericksona.

Kluczowe wnioski:
 • Psychoterapia ericksonowska pomaga w wielu problemach osobistych i zawodowych.
 • Terapia ta bazuje na wykorzystaniu nieświadomych zasobów pacjenta.
 • Metoda ta jest skuteczna w leczeniu uzależnień i fobii.
 • Ericksonowski nurt psychoterapii koncentruje się na rozwiązaniach.
 • Psychoterapia ericksonowska pomaga odnaleźć motywację do zmian.

Psychoterapia ericksonowska dla kogo?

Psychoterapia ericksonowska może być skuteczną metodą terapeutyczną dla osób zmagających się z różnymi problemami natury psychologicznej i emocjonalnej. Polecana jest między innymi dla osób z następującymi dolegliwościami:

Nurt ericksonowski, zwany też hipnoterapią ericksonowską, opiera się na założeniu, że pacjent posiada w sobie zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązania własnych problemów. Zadaniem terapeuty jest pomóc je odkryć i zmobilizować do działania. Dlatego metoda ta może być pomocna dla osób, które utraciły wiarę we własne siły i motywację do zmian.

Terapia ericksonowska sprawdza się w przypadku różnorodnych fobii, lęków i traum. Pozwala stopniowo oswajać się z przedmiotem lęku i zastępować negatywne skojarzenia pozytywnymi. Może być z powodzeniem stosowana u dzieci i młodzieży.

Metoda Miltona H. Ericksona okazuje się skuteczna także w terapii uzależnień, szczególnie od alkoholu, narkotyków i hazardu. Pomaga budować motywację do zmiany i unikania nałogowych zachowań.

Wskazania do terapii ericksonowskiej

Oprócz wymienionych problemów, terapia ericksonowska może przynieść dobre efekty w przypadku:

 • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Depresji
 • Zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych
 • Niskiej samooceny i braku wiary w siebie
 • Problemach w relacjach partnerskich i rodzinnych

Kluczem do sukcesu jest otwartość pacjenta na metody niekonwencjonalne i gotowość do pracy nad zmianą. Terapia ericksonowska może pomóc osobom w różnym wieku odnaleźć w sobie siłę do pokonania problemów i zaspokojenia niezrealizowanych potrzeb.

Najskuteczniejsze metody psychoterapii ericksonowskiej

Terapia ericksonowska sięga po różnorodne techniki, aby dotrzeć do nieświadomych zasobów pacjenta i zmobilizować go do pozytywnych zmian. Należą do nich między innymi:

Hipnoza - pozwala pacjentowi osiągnąć stan głębokiego odprężenia i skupienia, by mógł skuteczniej korzystać ze swojej wyobraźni i intuitionu. Hipnoza ericksonowska jest bardzo subtelna.

Opowiadanie historii i przypowieści - angażujący sposób na dostarczenie przekazu terapeutycznego, który ma pomóc pacjentowi spojrzeć na problem z nowej perspektywy.

Zadania domowe - mają ugruntować nowe, pożądane wzorce zachowań i myślenia poza gabinetem terapeuty.

Wykorzystanie paradoksów - zaskakujące, nieoczywiste interwencje, które zachęcają klienta do innego spojrzenia na problem.

Modelowanie - terapeuta demonstruje pożądane zachowanie, aby pacjent mógł je naśladować.

Indywidualne podejście

Kluczem do sukcesu w terapii ericksonowskiej jest jej indywidualne dostosowanie do potrzeb i możliwości danego pacjenta. Świadomy terapeuta dobiera techniki tak, aby jak najlepiej zadziałały w przypadku konkretnej osoby. Dzięki temu terapia ericksonowska może okazać się skuteczna tam, gdzie inne metody zawiodły.

Czytaj więcej: Odkryj 5 Ćwiczeń Tybetańskich – Rytuały i Opinie na ich Temat, Poznaj Przeciwwskazania

Jakie problemy pomaga rozwiązać terapia ericksonowska?terapia ericksonowska?

Terapia ericksonowska może być pomocna w radzeniu sobie z szeroką gamą problemów osobistych, zawodowych i relacyjnych. Oto kilka przykładów:

Problemy osobiste:

 • Niska samoocena
 • Brak wiary w siebie
 • Problemy ze snem
 • Uzależnienia
 • Fobie i lęki
 • Depresja
 • Zaburzenia odżywiania
 • Problemy psychosomatyczne

Problemy zawodowe:

 • Brak motywacji
 • Wypalenie zawodowe
 • Problemy z asertywnością
 • Stres i przeciążenie obowiązkami

Problemy rodzinne i relacyjne:

 • Kryzysy i konflikty
 • Problemy komunikacyjne
 • Zaburzone relacje rodzic-dziecko

Indywidualne podejście terapii ericksonowskiej pozwala pomóc wielu osobom w znalezieniu rozwiązań, zbudowaniu motywacji do zmian i poprawie funkcjonowania.

Korzyści z psychoterapii metodą Miltona Ericksonapsychoterapii metodą Miltona Ericksona

Odkryj moc Psychoterapii ericksonowskiej: Terapia ericksonowska dla kogo? Poznaj Nurt ericksonowski!

Decydując się na psychoterapię ericksonowską, można liczyć na szereg potencjalnych korzyści. Oto najważniejsze z nich:

- Skoncentrowanie na rozwiązaniach, a nie na problemach. Terapia ericksonowska pomaga klientom dostrzec możliwości poprawy sytuacji.

- Wzrost samoświadomości i samowiedzy. Pozwala lepiej zrozumieć własne zachowania, emocje i motywacje.

- Odblokowanie wewnętrznego potencjału pacjenta. Terapia uruchamia zasoby, o których istnieniu klient często nie miał pojęcia.

- Poprawa samooceny i pewności siebie. Metoda ericksonowska buduje wiarę we własne możliwości.

- Łagodne, ale skuteczne tempo zmian. Unikanie gwałtownych, bolesnych przemian na rzecz stopniowych, lecz trwałych zmian.

Co istotne, efekty terapii utrzymują się zwykle bardzo długo, a nierzadko są wręcz permanentne. To zdecydowana zaleta tego podejścia.

Poznaj założenia nurtu ericksonowskiego w psychoterapiinurtu ericksonowskiego w psychoterapii

Nurt ericksonowski w psychoterapii został zapoczątkowany przez Miltona H. Ericksona - wybitnego amerykańskiego psychiatrę i hipnoterapeutę. Jego podejście opiera się na kilku kluczowych założeniach:

 • Każdy pacjent posiada w sobie potencjał i zasoby potrzebne do rozwiązania problemów.
 • Rolą terapeuty jest uruchomienie i wykorzystanie tych wewnętrznych możliwości pacjenta.
 • Zmiana jest możliwa na drodze ewolucji, a nie rewolucji - małymi krokami, nie gwałtownie.
 • Terapia powinna być dostosowana indywidualnie do potrzeb i możliwości danego klienta.
 • Ważne jest budowanie dobrej relacji terapeuta-pacjent opierającej się na zaufaniu i szacunku.

Terapia ericksonowska stawia na partnerską współpracę i aktywizację zasobów klienta, a nie dyrektywne narzucanie rozwiązań. Stąd jej duża skuteczność w rozwiązywaniu wielu problemów osobistych i psychologicznych.

Dlaczego warto wybrać psychoterapię ericksonowską?psychoterapię ericksonowską?

Decydując się na psychoterapię ericksonowską, można liczyć na wiele zalet tego podejścia. Oto najważniejsze powody, dla których warto wybrać właśnie tę metodę:

 • Jest skoncentrowana na rozwiązaniach, a nie na roztrząsaniu problemów.
 • Uruchamia zasoby i możliwości tkwiące w samym kliencie.
 • Buduje poczucie własnej wartości i wiary w siebie.
 • Działa łagodnie i stopniowo, unikając gwałtownych przemian.
 • Jest wysoce zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb danego klienta.
 • Skutki terapii utrzymują się zwykle bardzo długo lub permanentnie.

Psychoterapia ericksonowska może być pomocna w bardzo wielu dolegliwościach i problemach. Pozwala uruchomić tkwiący w pacjencie potencjał do pozytywnych zmian. Dzięki partnerskiemu podejściu buduje również zdrową relację terapeutyczną o opartą na zaufaniu i szacunku. To sprawia, że terapia ericksonowska cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie.

Podsumowanie

Terapia ericksonowska to coraz popularniejszy nurt psychoterapeutyczny, bazujący na metodach opracowanych przez Miltona H. Ericksona. Podejście to koncentruje się na uruchamianiu zasobów tkwiących w samym kliencie, aby pomóc mu rozwiązać problemy i wprowadzić pozytywne zmiany. Terapia ta działa łagodnie i stopniowo, unikając gwałtownych, bolesnych przemian. Jest polecana osobom zmagającym się z szeroką gamą problemów natury psychologicznej, emocjonalnej i behawioralnej.

Terapia ericksonowska może okazać się pomocna w bardzo wielu dolegliwościach – od niskiej samooceny, poprzez różnego rodzaju uzależnienia i fobie, po trudności w relacjach rodzinnych. Kluczowe jest indywidualne dostosowanie metod do potrzeb danego pacjenta. Terapeuta sięga po hipnozę, opowiadanie historii, zadania domowe i inne techniki, aby zmobilizować klienta do zmiany.

Decydując się na terapię ericksonowską, można liczyć na wiele korzyści. To między innymi wzrost samoświadomości i pewności siebie, odblokowanie wewnętrznego potencjału oraz trwałość efektów terapii. Ogólnie rzecz biorąc, jest to metoda godna polecenia każdemu, kto utracił wiarę we własne siły lub zmaga się z problemem, z którym nie może sobie poradzić samodzielnie.

Podsumowując, terapia ericksonowska to nurt psychoterapii, który koncentruje się na mocnych stronach i zasobach pacjenta. Stosując różnorodne, zindywidualizowane techniki, pomaga uruchomić jego potencjał do rozwiązania problemów i wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu. Jej łagodne tempo i trwałe efekty sprawiają, że cieszy się coraz większą popularnością.

Najczęstsze pytania

Terapia ericksonowska to nurt psychoterapii stworzony przez amerykańskiego psychiatrę Miltona H. Ericksona. Polega na wykorzystaniu nieświadomych zasobów i motywacji pacjenta, aby pomóc mu rozwiązać problemy i wprowadzić pożądane zmiany. Terapeuta stosuje hipnozę, opowiadanie historii i inne techniki, aby uruchomić potencjał tkwiący w kliencie.

Terapia ericksonowska jest silnie zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb danego pacjenta. Wykorzystuje hipnozę, metafory, paradoksy i opowiadanie historii, aby dotrzeć do zasobów nieświadomości. Często stosowane są zadania domowe, które mają ugruntować nowe wzorce poza gabinetem.

Terapia ta może pomóc w bardzo wielu problemach, m.in. niskiej samoocenie, stresie, fobiach, depresji, uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania, problemach rodzinnych. Warunkiem jest otwartość i gotowość pacjenta na niekonwencjonalne metody.

Terapia ericksonowska zwykle wymaga od kilku do kilkunastu spotkań. Nie ma sztywno określonych ram czasowych - wszystko zależy od problemu i postępów danego klienta. Zmiany zachodzą stopniowo, krok po kroku.

Terapia ta zwiększa samoświadomość i pewność siebie pacjenta, pomaga odblokować jego wewnętrzny potencjał i zmobilizować do zmian. Co ważne, jej efekty są zwykle trwałe i długotrwałe, a czasem permanentne.

5 Podobnych Artykułów

 1. Tworzenie Mapy Marzeń na Komputerze: Proste Kroki do Mapy Szczęścia
 2. Nietypowy zakaz w Japonii? Rząd wydał ostrzeżenie dla turystów i cyfrowych nomadów
 3. Oblicz swoj Horoskop urodzeniowy z pomocą Kosmogram kalkulatora
 4. Jak Pokonać Lęk Przed Bliskością i Strach Przed Związkiem - Odkryj Terapie i Poznaj Fobię Bliskości
 5. Pracownicy zdalni zwalniani częściej niż studio. Eksperci wskazują powód.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Mikołaj Kowalski
Mikołaj Kowalski

Będąc trenerem rozwoju osobistego i autorem książek motywacyjnych, piszę porady jak lepiej zarządzać swoim życiem, stawiać cele i je konsekwentnie realizować.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły