Jak radzić sobie z pracą pod presją czasu - Odkryj sprawdzone metody

Jak radzić sobie z pracą pod presją czasu - Odkryj sprawdzone metody
Autor Mikołaj Kowalski
Mikołaj Kowalski20.11.2023 | 8 min.

Pod presją czasu w pracy często czujemy się zestresowani i przytłoczeni. Nie musi tak być! W tym artykule przedstawiamy sprawdzone metody, które pomogą Ci lepiej zorganizować pracę i radzić sobie z presją czasu. Odkryj, jak planować zadania, ustalać priorytety i skupiać się na najważniejszych celach. Poznaj też sposoby na poprawę koncentracji i unikanie rozpraszaczy. Dzięki tym praktycznym wskazówkom nauczysz się pracować wydajnie nawet w pośpiechu.

Kluczowe wnioski:
 • Systematyczne planowanie i ustalanie priorytetów pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach pod presją czasu.
 • Eliminowanie rozpraszaczy i poprawa koncentracji zwiększa wydajność pracy w pośpiechu.
 • Delegowanie zadań innym osobom daje więcej czasu na priorytetowe cele.
 • Zdefiniowanie presji czasu i zrozumienie jej źródeł pomaga ją kontrolować.
 • Praca pod presją nie musi być stresująca, jeśli stosujemy sprawdzone metody radzenia sobie z nią.

Jak zdefiniować presję czasu w pracy?

Presja czasu w pracy to sytuacja, w której odczuwamy nacisk, aby wykonać zadania w określonym, często zbyt krótkim czasie. Często wiąże się to z nadmiarem obowiązków i terminów realizacji, które wymuszają pracę w pośpiechu.

Typowe objawy pracy pod presją czasu to nieustanne poczucie braku czasu, pośpiech, poirytowanie i frustracja. Zaczynamy odczuwać chroniczny stres, mamy problem ze skupieniem uwagi i koncentracją.

Warto zastanowić się, czy presja czasu wynika z realnych wymagań, czy jest raczej naszym nawykiem lub irracjonalnym lękiem przed niewywiązaniem się z zadań. Czasem presję czasu wywołujemy sami na siebie przez złą organizację pracy, a innym razem jest ona spowodowana nadmiernymi wymaganiami ze strony przełożonych.

Skąd bierze się presja czasu w pracy?

Presja czasu może wynikać z kilku powodów:

 • Niewłaściwe zarządzanie czasem i priorytetami przez pracownika
 • Zła organizacja pracy i procesów w firmie
 • Nierównomierne obciążenie pracą poszczególnych osób
 • Nadmiernie optymistyczne planowanie i szacowanie zadań
 • Nieprzewidziane sytuacje w pracy wymagające dodatkowego czasu

Aby poradzić sobie z presją czasu, warto przeanalizować jej źródło i działać zarówno od strony pracownika, jak i organizacji pracy.

Dlaczego praca pod presją czasu jest tak stresująca?

Praca w poczuciu chronicznego pośpiechu i presji czasu jest bardzo stresująca, ponieważ zaburza równowagę między wymaganiami a naszymi możliwościami. Gdy obowiązków jest zbyt dużo, a czasu za mało, wpadamy w tryb reagowania zamiast działania.

Przewlekły stres wywołany presją czasu prowadzi do wyczerpania, spadku motywacji i satysfakcji z pracy. Może też powodować problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Praca w poczuciu pośpiechu ogranicza naszą zdolność do strategicznego myślenia, planowania i ustalania priorytetów. Działamy w trybie gaszenia pożarów, co jeszcze bardziej nas wyczerpuje.

Presja czasu nie pozwala skupić się na ważnych, długoterminowych celach. Zamiast tego koncentrujemy się na bieżących, pilnych zadaniach. To bardzo frustrujące.

Objawy stresu związanego z presją czasu

Typowe objawy stresu związanego z presją czasu w pracy to:

 • Chroniczne napięcie, niepokój i drażliwość
 • Problemy ze snem i koncentracją uwagi
 • Ciągłe poczucie pośpiechu
 • Obniżona motywacja i wydajność
 • Częste błędy i pomyłki
 • Problemy zdrowotne ze strony układu krążenia, trawiennego itp.

Długotrwała presja czasu może prowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego tak ważne jest radzenie sobie ze stresem wywołanym pośpiechem i nadmiarem obowiązków w pracy.

Jak systematyczne planowanie pomaga radzić sobie z presją czasu?

Aby radzić sobie z presją czasu w pracy, kluczowe jest systematyczne planowanie obowiązków i zadań. Dzięki temu jesteśmy w stanie realnie oszacować, ile zajmie nam dana praca i rozplanować ją w czasie.

Planowanie zaczynamy od ustalenia celów i priorytetów na dany tydzień lub miesiąc. Następnie dzielimy większe zadania na mniejsze kroki i określamy ramy czasowe dla każdego z nich.

Regularnie aktualizujemy swój harmonogram i uwzględniamy w nim zarówno obowiązki cykliczne, jak i nowe, nieprzewidziane zadania. Buforujemy harmonogram, zakładając np. 75% dostępnego czasu pracy na zaplanowane aktywności.

Dzięki temu mamy większą kontrolę nad swoim czasem. Presja maleje, bo widzimy, że jesteśmy w stanie zrealizować zadania w założonych ramach czasowych.

Jakie narzędzia wykorzystać do planowania?

W planowaniu pracy pomocne są różne narzędzia, np.:

 • Kalendarz i lista zadań
 • Matryca priorytetów Eisenhowera
 • Kanban
 • Technika GTD (Getting Things Done)
 • Aplikacje i programy do zarządzania projektami i czasem

Warto znaleźć narzędzia, które najlepiej pasują do naszego stylu pracy i konsekwentnie je stosować w codziennej organizacji obowiązków.

Jak ustalić priorytety i skupić się na najważniejszych zadaniach?

Jak radzić sobie z pracą pod presją czasu - Odkryj sprawdzone metody

Praca pod presją czasu wymaga umiejętności ustalania priorytetów i selekcjonowania zadań pod kątem ich ważności. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie skupić się na tym, co najistotniejsze, i nie tracić czasu na sprawy drugorzędne.

Aby wybierać priorytetowe zadania, należy na początku określić nadrzędne cele. Pomocne w tym będzie zadanie sobie pytań: Po co to robię? Jaki chcę osiągnąć rezultat?

Kolejnym krokiem jest oszacowanie, które zadania najbardziej przybliżają do wyznaczonego celu. Warto też wziąć pod uwagę pilność i terminy realizacji poszczególnych zadań.

Nie da się zrobić wszystkiego od razu. Określ, co jest naprawdę najważniejsze i na tym się skup.

Regularny przegląd zadań pod kątem ich ważności i pilności pozwoli elastycznie dopasowywać priorytety do zmieniającej się sytuacji w pracy. Dzięki skupieniu się na kluczowych sprawach zdołamy je terminowo zrealizować nawet pod presją czasu.

Jak poprawić koncentrację i unikać rozpraszaczy pod presją czasu?

Praca pod presją czasu utrudnia skupienie uwagi i sprzyja rozproszeniu. Dlatego, aby zwiększyć wydajność, musimy nauczyć się poprawiać koncentrację i eliminować rozpraszacze.

Ograniczenie bodźców rozpraszających, takich jak media społecznościowe czy nadmiar bodźców dźwiękowych, pozwoli nam lepiej skupić się na realizacji zadań. Warto też regulować liczbę otwartych zakładek i okien w przeglądarce.

Pomocne będą też regularne, krótkie przerwy, które pozwolą nam odpocząć i zregenerować zdolność do koncentracji. W przerwie warto wykonać kilka prostych ćwiczeń fizycznych lub technik relaksacyjnych.

Dobrze jest wyznaczać w kalendarzu konkretny czas na realizację ważnych zadań wymagających maksymalnego skupienia. Nie zapominajmy też o nagradzaniu się za osiąganie wyznaczonych celów.

Stosując te metody, jesteśmy w stanie poprawić koncentrację i lepiej radzić sobie z presją czasu w pracy.

Jak delegować obowiązki, aby zyskać więcej czasu?

Aby skutecznie radzić sobie z nadmiarem obowiązków i presją czasu w pracy, warto nauczyć się delegowania zadań innym osobom. Dzięki temu zyskamy czas na realizację priorytetowych celów.

Delegowanie zaczynamy od określenia kluczowych obowiązków, które musimy wykonywać osobiście ze względu na posiadane kompetencje lub uprawnienia. Pozostałe zadania możemy śmiało przekazywać innym.

Warto delegować, gdy mamy do czynienia ze znaczną liczbą podobnych, powtarzalnych zadań. Możemy je zlecieć asystentowi lub zespołowi wsparcia. Odciąży nas to i pozwoli skoncentrować się na ważniejszych projektach.

Delegując, określamy ramy czasowe, oczekiwane rezultaty i zasady współpracy. Dajemy też osobie przejmującej zadanie uprawnienia do samodzielnego działania w ustalonym zakresie.

Pamiętajmy, by na bieżąco monitorować postępy i w razie potrzeby wspierać pracownika. Doceniajmy też zaangażowanie i osiągane rezultaty.

Dzięki mądremu delegowaniu zadań możemy znacząco zmniejszyć presję czasu i skupić się na rozwoju naszej firmy.

Podsumowanie

Praca pod presją czasu jest bardzo stresująca i obciążająca psychicznie. Warto jednak pamiętać, że można nauczyć się skutecznie radzić sobie z presją czasu. Kluczowe jest systematyczne planowanie, ustalanie priorytetów i eliminowanie rozpraszaczy.

Dzięki technikom planowania, takim jak matryca Eisenhowera czy metoda GTD, jesteśmy w stanie realnie oszacować nakład pracy i rozplanować zadania tak, by zmieścić się w założonych ramach czasowych. Regularny przegląd priorytetów pozwoli skupić się na najważniejszych celach.

Ograniczanie bodźców rozpraszających, robienie przerw i obieranie konkretnych godzin na realizację zadań wymagających maksymalnej koncentracji znacząco zwiększa naszą wydajność. Delegowanie mniej priorytetowych zadań również odciąża i pozwala lepiej radzić sobie z presją czasu.

Wdrożenie tych metod w życie wymaga samodyscypliny i konsekwencji. Jeśli jednak będziemy systematycznie je stosować, z czasem przyjmą się nam one do tego stopnia, że praca pod presją stanie się dużo mniej stresująca.

Najczęstsze pytania

O presji czasu może świadczyć chroniczne poczucie pośpiechu, gonienie z zadaniem za zadaniem, brak czasu na przerwy i odpoczynek. Objawami są też: drażliwość, problemy ze snem i koncentracją, popełnianie większej liczby błędów, a także problemy zdrowotne ze strony układu nerwowego i trawiennego.

Sprawdzone metody to m.in. regularne planowanie zadań, ustalanie priorytetów z pomocą matrycy Eisenhowera, techniki zarządzania czasem GTD i Kanban. Ważne jest też wyznaczanie przerw, eliminowanie rozpraszaczy i delegowanie mniej ważnych zadań.

Aby ustalić priorytety, należy określić nadrzędny cel, ocenić, które zadania najbardziej go realizują i wziąć pod uwagę pilność oraz terminy. Regularny przegląd listy zadań pod kątem ważności i pilności pozwoli elastycznie dostosowywać priorytety.

Delegujemy zadania powtarzalne i mniej priorytetowe. Określamy oczekiwane rezultaty, ramy czasowe i zakres samodzielności. Monitorujemy postęp i wspieramy w razie potrzeby. Doceniamy zaangażowanie i efekty pracy osoby, której zlecono zadanie.

Po pracy w pośpiechu warto zadbać o relaks, np. medytując, słuchając muzyki, spacerując lub oddając się hobby. Pomocny będzie masaż i sen. Dobrze spędzić czas z bliskimi, porozmawiać o emocjach i zjeść zdrowy posiłek.

5 Podobnych Artykułów

 1. Tworzenie Mapy Marzeń na Komputerze: Proste Kroki do Mapy Szczęścia
 2. Nietypowy zakaz w Japonii? Rząd wydał ostrzeżenie dla turystów i cyfrowych nomadów
 3. Oblicz swoj Horoskop urodzeniowy z pomocą Kosmogram kalkulatora
 4. Rozumienie Rany Narcystycznej: Omówienie i Wskazówki do Leczenia
 5. Pracownicy zdalni zwalniani częściej niż studio. Eksperci wskazują powód.
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Mikołaj Kowalski
Mikołaj Kowalski

Będąc trenerem rozwoju osobistego i autorem książek motywacyjnych, piszę porady jak lepiej zarządzać swoim życiem, stawiać cele i je konsekwentnie realizować.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły